Wat betekent de titel D.O.- M.R.O.B.?

D.O staat voor “diploma in de osteopathie”. Een D.O wordt door een academie of universiteit toegekend aan osteopaten die een volwaardige academische opleiding succesvol hebben afgerond. Deze D.O.-titel staat garant voor een degelijke opleiding. M.R.O.B. is de afkorting van “Member of the Register of Osteopaths of Belgium”. Deze organisatie verenigt en erkent alle osteopaten die een volwaardige academische opleiding hebben genoten. Osteopaten die lid zijn oefenen enkel en alleen de osteopathie uit, verbinden zich ertoe jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen, houden zich aan een strenge deontologische code en hebben een sluitende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wordt een consultatie terugbetaald?

Het ziekenfonds betaalt 5 behandelingen per jaar terug (5 maal 10 euro). Na een hospitalisatie betalen de meeste hospitalisatieverzekeringen het ganse bedrag terug gedurende de eerste maand voor de hospitalisatie en de eerste 3 maanden na de hospitalisatie.

Is er een voorschrift van de arts nodig?

Nee, om een afspraak te maken is geen voorschrift noodzakelijk. Ook de ziekenfondsen betalen terug zonder dat een voorschrift vereist is. Een osteopaat neemt, indien nodig, contact op met de huisarts. Een goede samenwerking tussen de osteopaat, huisarts en specialist is echter wel van belang voor het welzijn
van de patiënt.

Vanaf welke leeftijd mag een baby osteopatisch behandeld worden?

Er bestaat geen minimumleeftijd voor een osteopatische behandeling. Een osteopatische behandeling verloopt heel zacht en pijnloos. Elke baby zou in principe in de eerste levensmaanden moeten gecontroleerd worden door een osteopaat.

Is een osteopaat een “kraker”?

Als men het in de volksmond over “kraker” heeft, dan slaat dit meestal op een chiropractor. Een chiropractor werkt vooral op de gewrichten van de wervelkolom die geblokkeerd zitten of foutief functioneren. Een osteopaat werkt via manuele technieken op het orgaansysteem, de schedel en ruggenmergvliezen alsook op het volledige bewegingssysteem (wervelkolom, spieren, gewrichten en pezen). Als de osteopaat het nodig acht een wervel vrij te maken kan hij ook een manipulatietechniek aanwenden, evenzeer kan hij echter een andere, zachte techniek aanwenden. Een osteopatische manipulatie is precies gelokaliseerd, in een ontspannen houding, pijnloos en van korte duur.

Is osteopathie een erkende therapie binnen de gezondheidszorg?

Osteopathie behoort tot 1 van de 4 “niet-conventionele” behandelingswijzen die omschreven worden in de kaderwet van Minister van Volksgezondheid Colla, die op 29 april 1999 door het parlement is goedgekeurd. België werd zo de tweede Europese natie na het Verenigd Koninkrijk die ons beroep officieel erkend.

Na meer dan 10 jaar is er echter nog steeds geen omzetting van de kaderwet in de praktijk zodat tot op heden
geen enkel definitief legaal statuut toegekend is aan de professionele osteopaten. Intussen hebben de ziekenfondsen wel al rond de tafel gezeten en besloten om osteopathische behandelingen te erkennen en gedeeltelijk terug te betalen.

Werkt osteopathie preventief?

Het wordt aangeraden om 1 à 2 maal per jaar, afhankelijk van de voorgeschiedenis en problematiek, een osteopaat te raadplegen voor een preventieve controle en behandeling. U kunt het vergelijken met een controle bij de tandarts. Beter op tijd controleren en voorkomen van problemen dan de problemen laten begaan en
laten vergroten.