De grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts A.T.Still (1828-1917). Still was een klassiek geschoold arts. Toen hij zijn vrouw en drie kinderen verloor aan een hersenvliesontsteking, zette dit hem aan op zoek te gaan naar meer. Hij combineerde zijn medische kennis met zijn ervaring tot zijn nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een beweging behoren te hebben om de doorbloeding, bezenuwing, homeostasie,… te vrijwaren. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen bewegingsverliezen, waar ook in het lichaam, op te sporen en te herstellen. Deze behandelingswijze was (is) revolutionair omdat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing door bewegingsverliezen te herstellen.