Wat is osteopathie?

Het menselijk lichaam is een ingenieus organisme, waarbij ieder deeltje invloed heeft op de andere delen. Osteopathie gaat uit van de eenheid van het lichaam. Door deze interne verbondenheid, ligt de oorzaak van een klacht niet altijd waar men de klacht ervaart.
Daarom gaat een osteopaat eerst op zoek naar de echte oorzaak van de klacht, alvorens te behandelen. Voorafgaand aan een behandeling vindt dan ook een uitgebreide ondervraging en onderzoek van de patiënt plaats om de problemen te in kaart te brengen.

 

Leven is bewegen

Bij osteopathie draait alles om beweeglijkheid. Als een orgaan, een gewricht of de schedel gefixeerd geraakt, kan de doorbloeding verstoord raken en kunnen er functiestoornissen ontstaan in andere organen, gewrichten, spieren, pezen of klieren. Een osteopaat behandelt die problemen in de beweeglijkheid door op drie grote terreinen te werken: de schedel, de organen en de gewrichten en spieren. Als de betrokken organen, gewrichten, spieren, schedelbotten hun beweeglijkheid terug hebben, is het lichaam zelf weer in staat orde op zaken te stellen. Dan kan het lichaam zichzelf genezen.

 

In de praktijk…

De eerste consultatie begint met een kennismakend gesprek waarbij algemene gegevens en een uitgebreide vraagstelling omtrent de klachten en de medische voorgeschiedenis aan bod komen. De osteopaat dient te weten hoe lang de klachten al aanhouden en hoe de klachten zijn uitgelokt. Hij ondervraagt u naar het karakter van de pijn, wanneer de pijn precies optreedt en wanneer u de klacht het sterkst ervaart.
Deze informatie wordt aangevuld met een verdere vraagstelling in verband met alle lichaamssystemen (gewrichten, wervelkolom, schedel, buik, hormonaal, doorbloeding…).
Ook gegevens van reeds uitgevoerde onderzoeken (bijv. bloedonderzoek of RX) kunnen nuttige informatie aanleveren.

 

De behandeling

Aan de hand van de gegevens van de vraagstelling, de palpatie (voelen) en het bewegingsonderzoek stelt de osteopaat zijn behandelingswijze samen. Deze bestaat uit het losmaken van minder beweeglijke lichaamsstructuren (bv: een wervel, een orgaan, een bot of een vlies)
Na de behandeling, die gemiddeld tussen 30 en 60 minuten duurt, legt de osteopaat uit wat het probleem is. Indien aangewezen zal hij ook een aantal richtlijnen meegeven aan de patiënt en de patiënt inlichten over het vermoedelijke aantal behandelingen.
Heeft u specifieke vragen over uw problemen en bent u geïnteresseerd in de oplossingen die osteopathie kan bieden, neemt u dan even contact op.